Quantcast

Jump to content

» «
Photo

gift for my fans army band

4 replies to this topic
Sanmodder
 • Sanmodder

  Fan script

 • Members
 • Joined: 11 Sep 2017
 • Poland

#1

Posted 3 weeks ago Edited by Sanmodder, 2 weeks ago.

Army band

to jest skrypt na stworzenie armi w grupie
zalety
1 bardzo stabilny
2 wszyscy mają ak47
3 są sprawniejsi
4 mogą za tobą chodzić i cie osłaniać
5 skrypt tworzy 54 żołnierzy
sterowanie
-----------------------------------------
klawisz 4 //stworzenie armi w grupie
klawisz 5 //rozłączenie armi
klawisz 6 //rozkaz żeby za tobą szli w grupie
uwaga skrypt tworzy 54 aktorów musisz pamiętać że limit bez limit indjustera wynosi ponad 100 aktorów
zaopatrz się w limit indjuster obowiązkowo
jeśli używasz nowsze skiny armi w grze spadnie kilka fps

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

this is a script to create an army in a group
advantages
1 very stable
2 all have ak47
3 are more efficient
4 can walk behind you and cover you
5 script creates 54 soldiers
control
-----------------------------------------
key 4 // create an army in a group
key 5 // disconnecting the army
key 6 // order that they follow you in the group
note the script creates 54 actors you need to remember that the limit without the indjuster limit is over 100 actors
stock up on indjuster limit obligatorily
if you use newer army skins in the game will drop a few fps

look at my facebook has a lot of cool skins and other scripts

zajrzyj na mój facebook ma masę fajnych skryptów skinów i innych

https://www.facebook.com/qrivq.unpxf.9

31706411_177410103085372_860760635090350
31720653_177410449752004_491211930720010

{$CLEO .cs}

thread 'army_band'

Model.Load(#ak47)
Model.Load(#army)
038B: load_requested_models
while true
  wait 0
  if and 
    model.Available(#ak47)
    model.Available(#army)
  then break
  end
end
var
[email protected]:int
[email protected]:int
[email protected]:int
[email protected]:int
end
:start
repeat
repeat
repeat
wait 0 
until if Player.Defined(0)
077E: get_active_interior_to [email protected]
until if [email protected] == 0
until if 0AB0: 52 //4
[email protected] = 1
[email protected] = 1  
[email protected] = 2500.0 //cords x
[email protected] = -1659.0 //cords y
[email protected] = 12.3437 //cords z
//or 04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 0.0 6.0 1.0 

WHILE TRUE 
  WAIT 0
  for [email protected] = 0 to 219 step 4
    //if slow load add WAIT 0 
    if [email protected] == 1
    then [email protected] = [email protected] 
    end                     
    if and                              
      [email protected] >= 1                            
      11 >= [email protected]                            
    then [email protected] -= 1.0                          
    end                                
    if [email protected] == 11                            
    then [email protected] = [email protected]                        
    [email protected] -= 1.0                             
    end                                
    if and                              
      [email protected] >= 11                            
      22 >= [email protected]                            
    then [email protected] -= 1.0                          
    end                                
    if [email protected] == 22                            
    then [email protected] = [email protected]                        
    [email protected] -= 1.0                             
    end                                
    if and                              
      [email protected] >= 22                            
      33 >= [email protected]                            
    then [email protected] -= 1.0                          
    end                                
    if [email protected] == 33                            
    then [email protected] = [email protected]                        
    [email protected] -= 1.0                             
    end                                
    if and                              
      [email protected] >= 33                            
      44 >= [email protected]                            
    then [email protected] -= 1.0                          
    end                                
    if [email protected] == 44                            
    then [email protected] = [email protected]                        
    [email protected] -= 1.0                             
    end                                
    if and                              
      [email protected] >= 44                            
      55 >= [email protected]                            
    then [email protected] -= 1.0                          
    end                                
    if not [email protected] >= 55                          
    then                               
      [email protected] += 1                            
      [email protected] = Actor.Create(gang2, #army, [email protected], [email protected], [email protected])       
      Actor.GiveWeaponAndAmmo([email protected], 30, 8000)
      Actor.WeaponAccuracy([email protected]) = 98
      0446: set_actor [email protected] dismemberment_possible 0 
      0588: disable_actor [email protected] validate_position 1 
      actor.Health([email protected]) = 1000                      
      07DD: set_actor [email protected] attack_rate 100 // previously known as temper_to             
      0AC6: [email protected] = label @memory offset                
      [email protected] += [email protected]        
      0A8C: write_memory [email protected] size 4 value [email protected] virtual_protect 0    
    end                                
  end
  break                         
end
while true
  wait 0                                                     
  if 0AB0: 54 //6                                                
  then                                                      
    for [email protected] = 0 to 219 step 4                                          
      0AC6: [email protected] = label @memory offset                                    
      [email protected] += [email protected]                                                
      0A8D: [email protected] = read_memory [email protected] size 4 virtual_protect 0                           
      if 056D:  actor [email protected] defined                                      
      then 0850: AS_actor [email protected] follow_actor $PLAYER_ACTOR                                                   
      end                                                  
    end                                                    
  end
  if or                                
    0AB0: 53 //5                          
    [email protected] > 54                             
    actor.Dead($PLAYER_ACTOR)                    
  then break                              
  end                                                    
  for [email protected] = 0 to 219 step 4                           
    0AC6: [email protected] = label @memory offset                      
    [email protected] += [email protected]                                 
    0A8D: [email protected] = read_memory [email protected] size 4 virtual_protect 0            
    if not actor.Dead([email protected])                           
    then                                   
      else if 056D:  actor [email protected] defined                   
      then                                 
        Actor.RemoveReferences([email protected])                    
        wait 50                              
        actor.DestroyInstantly([email protected])                    
        [email protected] += 1                              
      end                                  
    end                                    
  end                                      
end
for [email protected] = 0 to 219 step 4
  0AC6: [email protected] = label @memory offset
  [email protected] += [email protected] 
  0A8D: [email protected] = read_memory [email protected] size 4 virtual_protect 0
  if 056D:  actor [email protected] defined       
  then actor.RemoveReferences([email protected])     
  end                   
end
goto @start

:memory
hex
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
end


bonus

army path

 

bonus zawiera
-----------------------------------
1 patriot army
tworzy przy 6 gwiazdkach
patriota ze strzelcem na dachu
zalety skryptu
strzelec używa
1 działko i granatnik
jeżdzi za carl
bardzo stabilny
-----------------------------------
2 heli army
tworzy przy 6 gwiazdkach
śmigłowiec ze strzelcem z boku
zalety skryptu
strzelec używa
1 działko i granatnik
leci za carl
bardzo stabilny
-----------------------------------
the bonus contains
-----------------------------------
1 patriot army
creates at 6 stars
patriot with a shooter on the roof
the advantages of the script
the shooter uses
1 cannon and grenade launcher
rides for carl
very stable
-----------------------------------
2 heli army
creates at 6 stars
helicopter with a shooter on the side
the advantages of the script
the shooter uses
1 cannon and grenade launcher
I'm flying for carl
very stable
-----------------------------------
31890331_178551806304535_229423863035015
 

{$CLEO .cs}

thread 'patriot_army' 

:start
repeat
repeat
repeat
wait 0 
until if Player.Defined(0)
077E: get_active_interior_to [email protected] 
until if [email protected] == 0
[email protected] = Player.WantedLevel(0)
until if [email protected] == 6
Model.Load(#PATRIOT)                   
Model.Load(2985)                  
Model.Load(287)                   
Model.Load(356)
Model.Load(1598)                   
038B: load_requested_models             
                          
while true                     
  wait 0                      
  if and                      
    Model.Available(#PATRIOT)             
    Model.Available(2985)            
    Model.Available(287)             
    Model.Available(356)             
  then break                    
  end                       
end                         
04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 40.0 40.0 0.0 
04D3: get_nearest_car_path_coords_from [email protected] [email protected] [email protected] type 0 store_to [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] = Car.Create(#PATRIOT, [email protected], [email protected], [email protected])
Car.SetImmunities([email protected], 1, 1, 1, 1, 1)
Car.Health([email protected]) = 9000
Car.SetMaxSpeed([email protected], 253.0)
00AE: set_car [email protected] traffic_behaviour_to 2 
Car.SetDriverBehaviour([email protected], FollowRoad)
053F: set_car [email protected] tires_vulnerability 0 
039F: set_car [email protected] race_to [email protected] [email protected]
Car.DoorStatus([email protected]) = 5
0587: enable_car [email protected] validate_position 0 
072F: enable_car [email protected] stuck_check_distance 0.5 time 4000 and_restore_if stuck 1 flipped 1 unk_place_on_road_properly 1 to_path 7 // extended 03CC 
0190: add_car [email protected] to_flipped_check // 6 max 
//--------------------------------------------
[email protected] = Actor.CreateAsDriver(Gang1, 287, [email protected])
Actor.Health([email protected]) = 100000
Actor.SetImmunities([email protected], 1, 1, 1, 1, 1)
0446: set_actor [email protected] dismemberment_possible 0
//--------------------------------------------                                                  
[email protected] = Actor.Create(Gang1, 287, [email protected], [email protected], [email protected])                                               
Actor.Health([email protected]) = 1000                                                         
Actor.SetImmunities([email protected], 0, 1, 1, 1, 1)                                                 
0446: set_actor [email protected] dismemberment_possible 0                                               
0464: put_actor [email protected] into_turret_on_car [email protected] at_car_offset 0.0 -0.4 1.0 position 3 shooting_angle_limit 360.0 with_weapon 0    
0407: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_car [email protected] with_offset 0.0 -2.0 0.5                                 
[email protected] = Object.Create(2985, [email protected], [email protected], [email protected])                                                 
071F: set_object [email protected] health_to 99999                                                   
Object.CollisionDetection([email protected]) = False                                                  
Object.SetImmunities([email protected], 1, 1, 1, 1, 1)                                                 
0906: set_object [email protected] mass_to 0.0 // float                                                
0908: set_object [email protected] turn_mass_to 0.0 // float                                              
[email protected] = Object.Create(2985, 0.0, 0.0, 0.2)                                                  
0750: set_object [email protected] visibility 0                                                    
071F: set_object [email protected] health_to 99999                                                    
Model.Destroy(2985)                                                               
0681: attach_object [email protected] to_car [email protected] with_offset 0.0 -0.6 0.7 rotation 0.0 0.0 0.0                         
Object.CollisionDetection([email protected]) = False                                                   
04D9: object [email protected] set_scripted_collision_check 0                                              
069A: attach_object [email protected] to_object [email protected] with_offset 0.0 0.0 0.0 rotation 0.0 0.0 90.0                        
0638: AS_actor [email protected] stay_put 1                                                      
069B: attach_object [email protected] to_actor [email protected] with_offset 0.0 0.4 -0.6 rotation 0.0 0.0 0.0                           
//--------------------------------------------------------------------------------------------                          
[email protected] = 0
//RESET VAR
[email protected] = 1
[email protected] = 0
[email protected] = 0
[email protected] = 0
[email protected] = 0
[email protected] = 0
[email protected] = 0
//--------
VAR
[email protected]:FLOAT
[email protected]:FLOAT
[email protected]:FLOAT
END
[email protected] = FALSE
WHILE TRUE
  WAIT 0
  if not Car.Wrecked([email protected])
  THEN
    IF 0202:  actor $PLAYER_ACTOR near_car [email protected] radius 100.0 100.0 sphere 0 
    THEN
      04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 0.0 60.0 0.0   
      Car.DriveTo([email protected], [email protected], [email protected], [email protected])
      IF [email protected] == 2
      THEN //______________________________________________________DZIAŁKO 
        WAIT 0                                                                 
        0400: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_object [email protected] with_offset 0.0 0.0 0.0                                                    
        Actor.StorePos($PLAYER_ACTOR, [email protected], [email protected], [email protected])                                                                  
        0089: [email protected] = [email protected] // (float)                                                                            
        0063: [email protected] -= [email protected] // (float)                                                                          
        0089: [email protected] = [email protected] // (float)                                                                            
        0063: [email protected] -= [email protected] // (float)                                                                          
        0604: get_Z_angle_for_point [email protected] [email protected] store_to [email protected]                                                     
        Object.Angle([email protected]) = [email protected]                                                                      
        Actor.Angle([email protected]) = [email protected]                                                                       
        069B: attach_object [email protected] to_actor [email protected] with_offset 0.0 0.4 -0.6 rotation 0.0 0.0 0.0                                            
        0400: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_object [email protected] with_offset 0.0 1.0 1.1                                          
        0208: [email protected] = random_float_in_ranges -0.4 0.4                                                                    
        0208: [email protected] = random_float_in_ranges -0.4 0.4                                                                    
        04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset [email protected] 0.0 [email protected]                             
        06BC: create_M4_shoot_from [email protected] [email protected] [email protected] target [email protected] [email protected] [email protected] energy 3                                
        097B: play_audio_at_object [email protected] event 1157                                                                    
        058A: create_gun_flash_from [email protected] [email protected] [email protected] to [email protected] [email protected] [email protected]
        //_____________________________________________________________
       END
       IF [email protected] == 1
       THEN //______________________________________________GRANATNIK
         IF [email protected] == FALSE  
         THEN
           04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor [email protected] with_offset 0.0 2.0 0.0                  
           [email protected] = Object.Create(1598, [email protected], [email protected], [email protected])                                   
           0750: set_object [email protected] visibility 1                                      
           04D9: object [email protected] set_scripted_collision_check 1                               
           Object.CollisionDetection([email protected]) = True                                    
           0906: set_object [email protected] mass_to 30000.0 // float                                
           0908: set_object [email protected] turn_mass_to 30000.0 // float                              
           Object.ToggleInMovingList([email protected]) = True                                    
           08D2: object [email protected] scale_model 0.1                                       
           [email protected] = Actor.Angle([email protected])                                            
           04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor [email protected] with_offset 0.0 2.0 0.0                                                                   
           04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 0.0 0.0 0.0              
           050A: [email protected] = distance_between_XYZ [email protected] [email protected] [email protected] and_XYZ [email protected] [email protected] [email protected]                              
           02F6: [email protected] = sine [email protected] // (float)                                        
           02F7: [email protected] = cosine [email protected] // (float)                                       
           [email protected] *= [email protected]                                                   
           [email protected] *= [email protected]                                                   
           [email protected] *= -1.0                                                  
           Object.Throw([email protected], [email protected], [email protected], [email protected])                                        
           [email protected] = TRUE
           //________________________________________________________                                                  
         END                                   
       END   
       IF [email protected] == TRUE  
       THEN    
         if 03CA:  object [email protected] exists                                         
         THEN                                                     
           0400: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_object [email protected] with_offset 0.0 0.0 0.0                 
           04D5: create_corona_at [email protected] [email protected] [email protected] radius 0.5 type 3 flare 1 RGB 255 0 0                 
           095C: create_smoke_at [email protected] [email protected] [email protected] velocity 0.0 0.0 0.0 RGBA 1.0 1.0 1.0 1.0 size 10.1 last_factor 0.1               
         END                                                                  
         IF 03CA:  object [email protected] exists                                       
         THEN                                                   
           if or                                                 
             8474:  not actor [email protected] near_object_in_cube [email protected] radius 50.0 50.0 50.0 sphere 0          
             04DA:  has_object [email protected] collided                                  
           THEN                                                   
             0400: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_object [email protected] with_offset 0.0 0.0 0.0             
             020C: create_explosion_with_radius 0 at [email protected] [email protected] [email protected] 
             Object.Destroy([email protected])                                        
             Model.Destroy(1598)
             [email protected] = FALSE                                                  
           END                                                  
         END                                                                                                       
       END
    ELSE
      04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 0.0 30.0 0.0   
      Car.DriveTo([email protected], [email protected], [email protected], [email protected])
    END
    IF [email protected] == 1                     
    THEN 
      IF NOT [email protected] >= 50                
      THEN [email protected] += 1
      ELSE [email protected] = 2
      END
    END  
    IF [email protected] == 2              
    THEN                                                            
      IF [email protected] > 0                                                  
      THEN [email protected] -= 1
      END
    END
    IF [email protected] == 1                                                       
    THEN [email protected] = 1
       [email protected] = 0                                                  
    END                                                          
  END
  [email protected] = Player.WantedLevel(0)
  if OR 
    [email protected] == 0
    02BF:  car [email protected] sunk 
    Car.Wrecked([email protected])
    PLAYER.Wasted(0)
    ACTOR.Dead([email protected])
  THEN
    Actor.RemoveReferences([email protected])
    Actor.RemoveReferences([email protected])
    Object.Destroy([email protected])
    Object.Destroy([email protected])
    Car.RemoveReferences([email protected])
    //CAR.Destroy([email protected])
    GOTO @start
  END
END    

31716554_178551729637876_119035471298192
 


{$CLEO .cs}

thread 'HELI_army' 
:start
repeat
repeat
repeat
wait 0 
until if Player.Defined(0)
077E: get_active_interior_to [email protected] 
until if [email protected] == 0
[email protected] = Player.WantedLevel(0)
until if [email protected] == 6
Model.Load(548)
Model.Load(2985)
Model.Load(287)
Model.Load(356)
Model.Load(1598)   
038B: load_requested_models 

while true
  wait 0                      
  if and                      
    Model.Available(548)           
    Model.Available(2985)           
    Model.Available(287)           
    Model.Available(356)            
  then break                    
  end                       
end
WHILE TRUE
  wait 0                                                 
  04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 50.0 50.0 50.0          
  04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset -50.0 -50.0 0.0          
  0208: [email protected] = random_float_in_ranges [email protected] [email protected]                                 
  0208: [email protected] = random_float_in_ranges [email protected] [email protected]                                
  0087: [email protected] = [email protected] // (float)                                        
  if 00C2:  sphere_onscreen [email protected] [email protected] [email protected] radius 5.0                            
  JF BREAK                                                
END 
[email protected] = Car.Create(548, [email protected], [email protected], [email protected])
Actor.StorePos($PLAYER_ACTOR, [email protected], [email protected], [email protected])
Car.SetImmunities([email protected], 1, 1, 1, 1, 1)
Car.Health([email protected]) = 5000
039F: set_car [email protected] race_to [email protected] [email protected]
0825: set_helicopter [email protected] instant_rotor_start 
0726: heli [email protected] follow_actor $PLAYER_ACTOR follow_car -1 radius 25.0 
07BB: set_heli [email protected] horizontal_thrust_power 6 
//--------------------------------------------
[email protected] = Actor.CreateAsDriver(Gang1, 287, [email protected])
Actor.Health([email protected]) = 100000
Actor.SetImmunities([email protected], 1, 1, 1, 1, 1)
Actor.SetMaxHealth([email protected], 1000)
0446: set_actor [email protected] dismemberment_possible 0
//--------------------------------------------
[email protected] = Actor.Create(Gang1, 287, [email protected], [email protected], [email protected])
Actor.Health([email protected]) = 1000
Actor.SetImmunities([email protected], 0, 1, 1, 1, 1)
0446: set_actor [email protected] dismemberment_possible 0 
Actor.WeaponAccuracy([email protected]) = 90
0464: put_actor [email protected] into_turret_on_car [email protected] at_car_offset 1.4 1.3 -0.1 position 3 shooting_angle_limit 360.0 with_weapon 0
0407: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_car [email protected] with_offset 1.4 1.3 -0.1
[email protected] = Object.Create(2985, [email protected], [email protected], [email protected])
071F: set_object [email protected] health_to 99999 
Object.CollisionDetection([email protected]) = False
Object.SetImmunities([email protected], 1, 1, 1, 1, 1)
0906: set_object [email protected] mass_to 0.0 // float 
0908: set_object [email protected] turn_mass_to 0.0 // float 
[email protected] = Object.Create(2985, 0.0, 0.0, 0.2)
0750: set_object [email protected] visibility 0 
071F: set_object [email protected] health_to 99999 
Model.Destroy(2985)
0681: attach_object [email protected] to_car [email protected] with_offset 1.4 1.3 -0.1 rotation 0.0 0.0 0.0 
Object.CollisionDetection([email protected]) = False
04D9: object [email protected] set_scripted_collision_check 0 
069A: attach_object [email protected] to_object [email protected] with_offset 0.0 0.0 0.0 rotation 0.0 0.0 90.0
0638: AS_actor [email protected] stay_put 1 
069B: attach_object [email protected] to_actor [email protected] with_offset 0.0 0.5 -0.6 rotation 0.0 0.0 0.0 
//--------------------------------------------------------------------------------------------
[email protected] = 0
//RESET VAR
[email protected] = 1
[email protected] = 0
[email protected] = 0
[email protected] = 0
[email protected] = 0
[email protected] = 0
[email protected] = 0
//--------
VAR
[email protected]:FLOAT
[email protected]:FLOAT
[email protected]:FLOAT
END
[email protected] = FALSE
WHILE TRUE
  WAIT 0
  if not Car.Wrecked([email protected])
  THEN
    IF 0202:  actor $PLAYER_ACTOR near_car [email protected] radius 100.0 100.0 sphere 0 
    THEN
      04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 0.0 60.0 0.0   
      04A2: set_heli [email protected] fly_to [email protected] [email protected] [email protected] altitude_between 70.0 and 70.0  
      IF [email protected] == 2
      THEN //______________________________________________________DZIAŁKO 
        WAIT 0                                     
        0400: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_object [email protected] with_offset 0.0 0.0 0.0                        
        Actor.StorePos($PLAYER_ACTOR, [email protected], [email protected], [email protected])                                      
        0089: [email protected] = [email protected] // (float)                                                
        0063: [email protected] -= [email protected] // (float)                                              
        0089: [email protected] = [email protected] // (float)                                                
        0063: [email protected] -= [email protected] // (float)                                              
        0604: get_Z_angle_for_point [email protected] [email protected] store_to [email protected]                         
        Object.Angle([email protected]) = [email protected]                                          
        Actor.Angle([email protected]) = [email protected]                                           
        069B: attach_object [email protected] to_actor [email protected] with_offset 0.0 0.5 -0.6 rotation 0.0 0.0 0.0                
        0400: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_object [email protected] with_offset 0.0 1.0 1.1                   
        0208: [email protected] = random_float_in_ranges -0.4 0.4                                        
        0208: [email protected] = random_float_in_ranges -0.4 0.4                                        
        04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset [email protected] 0.0 [email protected] 
        06BC: create_M4_shoot_from [email protected] [email protected] [email protected] target [email protected] [email protected] [email protected] energy 3        
        097B: play_audio_at_object [email protected] event 1157                                        
        058A: create_gun_flash_from [email protected] [email protected] [email protected] to [email protected] [email protected] [email protected]           
      END
      IF [email protected] == 1                                                       
      THEN //______________________________________________GRANATNIK                             
        IF [email protected] == FALSE                                                  
        THEN                                                        
          04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor [email protected] with_offset 0.0 0.0 -20.0                   
          [email protected] = Object.Create(1598, [email protected], [email protected], [email protected])                                    
          0750: set_object [email protected] visibility 1                                       
          04D9: object [email protected] set_scripted_collision_check 1                                
          Object.CollisionDetection([email protected]) = True                                     
          0906: set_object [email protected] mass_to 30000.0 // float                                 
          0908: set_object [email protected] turn_mass_to 30000.0 // float                               
          Object.ToggleInMovingList([email protected]) = True                                     
          08D2: object [email protected] scale_model 0.1                                        
          [email protected] = Actor.Angle([email protected])
          0819: $ne3w = actor $PLAYER_ACTOR distance_from_ground                                              
          04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor [email protected] with_offset 0.0 2.0 0.0                   
          04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 0.0 0.0 0.0               
          050A: [email protected] = distance_between_XYZ [email protected] [email protected] [email protected] and_XYZ [email protected] [email protected] [email protected]                         
          02F6: [email protected] = sine [email protected] // (float)                                         
          02F7: [email protected] = cosine [email protected] // (float)                                        
          [email protected] *= [email protected]                                                    
          [email protected] *= [email protected]                                                    
          [email protected] *= -1.0                                                   
          Object.Throw([email protected], [email protected], [email protected], $ne3w)                                         
          [email protected] = TRUE                                                   
          //________________________________________________________                           
        END                                                        
      END                                                          
      IF [email protected] == TRUE                                                     
      THEN                                                          
        if 03CA:  object [email protected] exists                                            
        THEN                                                        
          0400: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_object [email protected] with_offset 0.0 0.0 0.0                   
          04D5: create_corona_at [email protected] [email protected] [email protected] radius 0.5 type 3 flare 1 RGB 255 0 0                    
          095C: create_smoke_at [email protected] [email protected] [email protected] velocity 0.0 0.0 0.0 RGBA 1.0 1.0 0.0 1.0 size 10.1 last_factor 0.1     
        END                                                        
        IF 03CA:  object [email protected] exists                                            
        THEN                                                        
          if or                                                     
            8474:  not actor [email protected] near_object_in_cube [email protected] radius 70.0 70.0 70.0 sphere 0                
            04DA:  has_object [email protected] collided                                      
          THEN                                                      
            0400: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_object [email protected] with_offset 0.0 0.0 0.0                 
            020C: create_explosion_with_radius 0 at [email protected] [email protected] [email protected]                            
            Object.Destroy([email protected])                                            
            Model.Destroy(1598)                                            
            [email protected] = FALSE                                                
          END                                                      
        END                                                        
      END                                                          
    ELSE
      04C4: store_coords_to [email protected] [email protected] [email protected] from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 0.0 30.0 0.0   
      04A2: set_heli [email protected] fly_to [email protected] [email protected] [email protected] altitude_between 70.0 and 70.0  
    END
    IF [email protected] == 1           
    THEN              
      IF NOT [email protected] >= 50      
      THEN [email protected] += 1       
      ELSE [email protected] = 2        
      END            
    END              
    IF [email protected] == 2           
    THEN              
      IF [email protected] > 0         
      THEN [email protected] -= 1       
      END            
    END              
    IF [email protected] == 1          
    THEN [email protected] = 1          
       [email protected] = 0          
    END              
  END
  [email protected] = Player.WantedLevel(0)
  if OR 
    [email protected] == 0
    02BF:  car [email protected] sunk 
    Car.Wrecked([email protected])
    PLAYER.Wasted(0)
    ACTOR.Dead([email protected])
  THEN
    Actor.RemoveReferences([email protected])
    Actor.RemoveReferences([email protected])
    Object.Destroy([email protected])
    Object.Destroy([email protected])
    Car.RemoveReferences([email protected])
    CAR.Destroy([email protected])
    GOTO @start
  END
END

zapomniałem dodać
że skrypty tworzą tylko jeden pojazd
zrób tak skopiuj plik cs z tym skryptem i wklej do folderu cleo
prawdziwe trudności zaczynają się dopiero przy 4 patriotach i 3 śmigłowcach
śmigłowce znajdą carla nawet w następnym mieście patrioty też szybko jeżdzą
i mają bardzo mocną i z dalekim zasięgiem broń
ciekawostka jeszcze planuję zrobić skrypt że śmigłowce będą przylatywały i będą wypuszczać 8 komandosów
a ciekawe jak by agenci fbi mieli śmigłowiec ze snajperami
jestem ciekawy dlaczego hydra poluje na gracza jak ma 4 gwiazdki zamiast przy 6 gwiazdkach

 

I forgot to add
that scripts form only one vehicle
do so copy the cs file with this script and paste it into the cleo folder
real difficulties begin only with 4 patriots and 3 helicopters
helicopters will find a carla even in the next city of patriot also quickly ride
and have very strong and far-reaching weapons
curiosity is still planning to make a script that helicopters will fly and they will release 8 commandos
I wonder how the fbi agents would have a helicopter with snipers
I am curious why the hydra hunts for the player as he has 4 stars instead of 6 stars


 

 • MrFinger likes this

Sanmodder
 • Sanmodder

  Fan script

 • Members
 • Joined: 11 Sep 2017
 • Poland

#2

Posted 3 weeks ago

MrFinger dzięki ;)


CoolMods
 • CoolMods

  If you set your last active to private you're f*cking edgy

 • Victim of The Pit™
 • Joined: 26 Jun 2017
 • Romania

#3

Posted 2 weeks ago

Damn, imagine all those army members with miniguns doing a gang war with other enemy gangs. Don't even need to fire a single bullet lol.


SodaDog
 • SodaDog

  ~ Take two your heart ~

 • Members
 • Joined: 02 Dec 2016
 • United-Kingdom

#4

Posted 2 weeks ago

Would a computer be able to handle that?


CoolMods
 • CoolMods

  If you set your last active to private you're f*cking edgy

 • Victim of The Pit™
 • Joined: 26 Jun 2017
 • Romania

#5

Posted 2 weeks ago Edited by CoolMods, 2 weeks ago.

I think so...He is using Windows Vista, and as some message sources it has pretty bad specs.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users